Hit Counter

 

 66. แซนวิชสติ๊กสองชั้น
รหัส MU180 บรรจุถุงละ 500 กรัม….ราคาส่ง 100 บาท
67. แซนวิชสองชั้นสามเหลี่ยม
รหัส MU181 บรรจุถุงละ 500 กรัม….ราคาส่ง 100 บาท
68. ปลาเส้นทาโร่พันเนื้อไก่
MU154-20 บรรจุถุงละ 20 ชิ้น….ราคาส่ง 70 บาท
รหัส MU154 บรรจุ 100 ชิ้น ราคา 320 บาท เฉลี่ยกก.ละ 3.2 บาท
69. ลูกรักบี้หนังวัว
รหัส MU156-500 บรรจุถุงละ 500 กรัม….ราคาส่ง 90 บาท
รหัส MU156 บรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 700 บาท เฉลี่ยกก.ละ 140 บาท
70. ตะกร้อสานหนังวัว
รหัส MU157-250 บรรจุถุงละ 250 กรัม….ราคาส่ง 90 บาท
รหัส MU157 บรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 1250 บาท เฉลี่ยกก.ละ 250 บาท